Quý Bác và quý anh chị nào muốn thỉnh sách của Thầy hoặc đặt mua áo của Hội thì xin liên lạc với

Hội Từ Bi Phụng Sự Germany Frankfurt qua địa chỉ Mail :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


Tshirt front layoutTShirt Hoi Tu Bi Phung Su backlayout

iMBuch

iTCBuch

 

Sach 1

 

Sach 2

 

Sach 3

 

Sach 4

 

Sach 5

 

Sach 6