Vegan Ba lối ăn chay

* Ovo-Lacto vegetarisch: chỉ ăn rau quả, trái cây, sữa, và trứng gà


*
Ovo vegetarisch: chỉ ăn rau quả, trái cây, ngũ cốc


*
Fruitarier: chỉ ăn trái cây, hột, đậu


*
Vegane : ăn rau quả, không uống sữa hoặc trứng


Ba giai đoạn ăn chay

Bước 1: Ăn chay đơn: chọn ăn chay một bữa mà thôi 

Bước 2: Ăn chay đôi: chọn 2 bữa ăn chay trong ngày: hoặc ăn sáng và ăn trưa, hoặc ăn sáng và ăn tối

Bước 3: Ăn chay đẹp: ăn chay trọn vẹn