Unterhaltung ChoToiLaNguoiBan

Cho tôi làm người bạn

 
Vai tôi, nếu bạn thấy cần
 
Xin đừng do dự dựa thân tâm vào
 
Nếu trời mưa gió ào ào
 
Tôi xin làm nắng ngọt ngào chiếu tan
 
Nếu bạn buồn chán thở than
 
Tôi xin chia xẻ tỏa lan tiếng cười
 
Nếu niềm tin bạn rã rời
 
Tôi xin mang đến những lời cảm thông
 
Cuộc đời chìm nổi, sắc không
 
Giúp nhau nương tựa vào trong chính mình
 
Giúp nhau sửa đổi tánh tình
 
Tâm Nguyệt Luân sẽ muôn hình chiếu lan
 
Quan hoài mọi người vô vàn
 
Lời ăn tiếng nói dịu dàng dễ nghe
 
Như Ý Luân toả bốn bề
 
Xin làm pháp khí khi kề cận ai
 
Giúp Tâm Bồ Đề triển khai
 
Đem Phật pháp đến muôn loài hữu duyên
 
Giúp nhau tu học chính chuyên
 
Hành trì Phật đạo chèo thuyền qua sông
 
 
Hoang Tam (CSS Virginia)
Christmas Day 2019