SuyNgam NhanLeNghiaTriTinNgày nay ít ai hiểu được mối quan hệ đối ứng của Nhân - Lễ - Nghĩa- Trí - Tín đối với thân thể con người. Một người chỉ cần có tâm chính thì khí tất sẽ chính, khi đã có khí chính thì hình thể tất cũng sẽ chính. Theo lý luận của y học Trung Hoa cổ đại thì con người được cấu thành bởi ba bộ phận, là hình, khí và thần. “Hình” chính là chỉ ngoại hình bên ngoài của con người. “Khí” chính là chỉ các kinh lạc, khí huyết của con người. “Thần” là phương diện tinh thần của con người. Tinh Hoa TV mong muốn mang lại cho mọi người những thông tin, kiến thức, bài học và những điều quý giá của văn hóa nhân loại. Giúp đạo đức, văn hóa truyền thống được khôi phục, cuộc sống con người trở nên nhẹ nhàng, ý nghĩa, an lành hơn. Từ đó, chúng ta có được một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn hơn.

 

Xin bm vào hàng dươi đ xem Video!

NHÂN - LỄ - NGHĨA - TRÍ - TÍN