SuyNgam Wuhan

 

Lời: Vương Bình Cửu

Nhạc: Thường Thạch Lỗi

Thể hiện: Chu Nhất Long, Lý Hiện, Thường Thạch Lỗi, Hoàng Gia Kỳ Đậu Đậu

Vietsub by Dilys Chen

Effect: Kirena Jang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin bm vào hàng dưới đ xem Video nghe nhc!

Vũ Hán, bạn khỏe không?

 

 

 

──────────▼Lyric▼──────────

武汉,你好吗? 朱一龙:分手的时候 你成了我的牵挂 回来的路很远 心情拖沓

李现:一次次打开 行囊中为你作的画 亲爱的撩动我 情不自禁的泪花

常石磊:你好吗?你在哪? 陪你走的那条路 已断成天涯

豆豆:你好吗?你在哪? 看不见听不见你的我 忐忑牵挂

豆豆:默默无言 是心里藏了太多话 转过去的脸庞 掩盖心伤

常石磊:一次次冲动 多想把自己留下 和你一起 爱满山遍野的花

李现:你好吗?你在哪? 昨夜我在梦中 还牵你的手回家

朱一龙:你好吗?你在哪? 难道我们的故事 只剩这副画

合:你好吗?你在哪?

豆豆:看不见听不见你的我

合:盼春雨泪下

 

──────────▼Pinyin▼──────────

Zhū Yīlóng: Fēnshǒu de shíhou Nǐ chéngle wǒ de qiānguà Huílái de lù hěn yuǎn Xīnqíng tuōtà

Lǐ Xiàn: Yī cì cì dǎkāi Xíngnáng zhōng wèi nǐ zuò de huà Qīn'ài de liáodòng wǒ Qíngbúzìjìn de lèihuā

Cháng Shílěi: Nǐ hǎo ma? Nǐ zài nǎ? Péi nǐ zǒu de nà tiáo lù Yǐ duàn chéng tiānyá

Dòu Dòu: Nǐ hǎo ma? Nǐ zài nǎ? Kàn bújiàn tīng bújiàn nǐ de wǒ Tǎntè qiānguà

Dòu Dòu: Mòmo wú yán Shì xīnli cángle tài duō huà Zhuǎn guòqù de liǎnpáng Yǎngài xīn shāng

Cháng Shílěi: Yī cì cì chōngdòng Duō xiǎng bǎ zìjǐ liú xià Hé nǐ yìqǐ Ài mǎnshānbiànyě de huā

Lǐ Xiàn: Nǐ hǎo ma? Nǐ zài nǎ? Zuóyè wǒ zài mèng zhōng Hái qiān nǐ de shǒu huí jiā

Zhū Yīlóng: Nǐ hǎo ma? Nǐ zài nǎ? Nándào wǒmen de gùshi Zhǐ shèng zhè fù huà

: Nǐ hǎo ma? Nǐ zài nǎ?

Dòu Dòu: Kàn bújiàn tīng bújiàn nǐ de wǒ

: Pàn chūnyǔ lèi xià