TBPS FFM

Hội Từ Bi Phụng Sự Germany là một tổ chức bất vụ lợi được thành lập theo tôn chỉ và đường lối của Hội Từ Bi Phụng Sự US Orange County.
Hội Từ Bi Phụng Sự US được sáng lập bởi Thầy Hằng Trường với tâm nguyện kết hợp tinh hoa đạo bồ tát với trí tuệ của thế kỷ 21, trong mọi lãnh vực từ tư duy, tu trì, tới triết lý, văn hóa, để giúp cho thân, tâm, và linh tánh con người thời đại đạt tới chỗ hài hòa, siêu thoát. Vì thế Hội Từ Bi Phụng Sự chủ trương con đường hàm dung, vượt ra ngoài những ranh giới do dị biệt văn hóa, tôn giáo tạo ra.