TrangNha TrietLy 1Mô hình này đòi hỏi một sự tổng hợp và hài hòa tất cả phương diện, mà kết quả là sự thăng bằng của cuộc sống, sự linh hoạt của tâm thức, khả năng không ngừng hướng thượng, không ngừng khai mở. 
                   
Về phương diện thể xác, sự luyện tập thường xuyên Càn Khôn Thập Linh hay Yoga kết  hợp với ăn uống lành mạnh và theo đúng phương pháp dưỡng sinh để có một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy dương khí để làm nên tảng cho sự chuyển hóa về các phương diện khác của cuộc sống.

Về phương diện trí năng, không ngừng cải tiến trí năng, học hỏi về tâm linh, văn hóa và các hệ thống triết lý đồng thời thay đổi tầm nhìn và vũ trụ quan để có thể bao hàm quan điểm của người khác.

Về phương diện tâm lý, phát triển khả năng tri nhận cảm xúc của mình và phát triển trí huệ thắng tình cảm để trở nên lạc quan, vui vẻ và hài hòa trong quan hệ tình cảm với người chung quanh.

Về phương diện xã hội, lợi ích, giúp đỡ người khác và phục vụ cộng đồng với một tâm thái vị tha.

Về phương diện tâm linh, đào sâu khả năng tập trung và mở rộng sự nhận thức về chính mình để trở nên trưởng thành về mặt tâm linh, giữ hài hòa và thăng bằng trong mọi phương diện của cuộc sống và tu tập thiền định (cùng với trì chú, khẳng định cũng như quán tưởng) để tiến hóa tâm thức
 
 
TrangNha GiaTriQuan